Darmowa dostawa od 50,00 zł
SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Polityka Prywatności

Polityka prywatności:


Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając ze strony internetowej pod adresem https://bibliopunkt.pl/ (dalej zwaną „Serwisem”), wyrażasz zgodę na praktyki w niej opisane.
Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest: BIBLIOART Sp. z o.o., os. Zwycięstwa 1/26, 61-643 Poznań, NIP: 7792499360, KRS:0000757144

Jakie dane gromadzimy?
Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
Dlatego też podczas korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularza rejestracji oraz formularza zamówienia.

Dane gromadzone za pomocą naszego formularza to: imię, nazwisko (ewentualnie dla firm: nazwa firmy, NIP), adres dostawy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu rejestracji konta w Serwisie oraz obsługi i realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia. Pamiętaj, że nie musisz zakładać konta w Serwisie, żeby złożyć zamówienie, jednak także wtedy podanie powyższych danych będzie konieczne do jego realizacji. Twoje dane możemy również przetwarzać, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, e-mailowo lub listownie.
W naszym Serwisie używamy technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych. Dane te są wykorzystywanie w celu umożliwienia identyfikacji Ciebie przy usługach takich jak zakupy w Serwisie czy utrzymanie danej sesji jeżeli uważasz, że nie chcesz się zbyt często logować na założone w Serwisie konto. Pliki cookies są wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby. Więcej o plikach cookie znajdziesz poniżej w Polityce Cookies.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe uzyskane przy rejestracji konta lub przy złożeniu zamówienia przetwarzane są przez nas w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą jak i w celu wykonania tak zawartej umowy. Podstawą przetwarzania danych jest tutaj właśnie niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną.
Jesteśmy też zobowiązani do przetwarzania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (wynikających z prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).
Podstawą przetwarzania danych są także cele wynikające z naszych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią (czyli naszych partnerów – odbiorców danych, o których piszemy niżej). Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy potrzebujemy sprawdzić bezpieczeństwo Twoich danych, a także w celach:
a) analitycznych (tj. doboru usług do Twoich potrzeb; optymalizacji produktów na podstawie Twojego zainteresowania, logów technicznych; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacyjnej; badania satysfakcji Klientów i określania jakości naszej obsługi).
b) archiwalnych dla zabezpieczenia informacji,
c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
d) oferowania Tobie produktów bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb (patrz: Polityka cookies)
e) w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (np. w formie kuponów rabatowych) w zakresie określonym przeprowadzoną i udokumentowaną analizą tak uzasadnionego interesu.
Możesz również wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych w zakresie dotyczącym otrzymywania dedykowanych newsletterów oraz wypełnienia ankiet wraz z opinią o dokonanej transakcji w Serwisie.
Twoje dane osobowe zebrane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przetwarzane będą wyłącznie w celu na jaki wyraziłeś zgodę.
Zgoda może być przez Ciebie wyrażona poprzez wypełnienie formularza na otrzymywanie od nas informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy złożeniu zamówienia (zgoda na wypełnienie ankiety wraz z opinią o transakcji). Wyrażona przez Ciebie zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta bez uszczerbku dla realizacji zamówień ani bez naruszenia prawidłowości przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.


Jak wykorzystujemy zgromadzone dane?
Pamiętaj, że dane osobowe podane przez Ciebie umożliwiają nam prawidłowo zrealizować złożone przez Ciebie zamówienie, a także są wykorzystywane po to aby móc skontaktować się z Tobą drogą e-mailową lub telefonicznie, na potrzeby obsługi i realizacji złożonego przez Ciebie zapytania, ustalania Twoich preferencji dotyczących produktów oraz wysyłania do Ciebie materiałów promocyjnych i marketingowych, na które wyraziłeś zgodę.
Informujemy, że nie przekazujemy Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych
Informacje, które gromadzimy w związku z prowadzeniem Serwisu online mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Uspokajamy i informujemy, że na potrzeby profilowania:
a) nie wykorzystujemy danych szczególnie chronionych (takimi danymi są np. dane o stanie zdrowia lub np. o poglądach politycznych)
b) przetwarzamy te dane, które zostały przez nas pseudonimizowane lub odpowiednio grupowane (czyli w sposób uniemożliwiający określenie tożsamości konkretnej osoby),
c) używamy typowych danych takich jak: adres e-mail, IP, pliki cookie (zwłaszcza, gdy nie możemy skutecznie wykorzystać danych pseudonimizowanych lub odpowiednio grupowanych) – patrz również Polityka cookies
Profilowanie może być dla nas konieczne dla prowadzenia analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub produktach do tych preferencji. Dzięki temu możesz widzieć na naszej stronie sugestie dotyczące podobnych produktów lub takich, które kupili inni użytkownicy Serwisu. Profilujemy także w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do preferencji naszych Użytkowników. Zbieramy również informacje o korzystaniu z Serwisu na podstawie tzw. logów dostępowych w oparciu o adresy IP użytkowników Serwisu. Tak zbierane dane nie zawierają tożsamości użytkowników, jednak na ich podstawie możemy analizować sprawność Serwisu, jego bezpieczeństwo, diagnozować potencjalne problemy w zakresie naruszenia danych osobowych i znajdywać rozwiązania. Takie dane są dla nas również danymi statystycznymi o osobach odwiedzających nasz Serwis (np. informacje o regionie), które pozwalają nam dostosować naszą ofertę.

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie Zaufanym odbiorcom, czyli podmiotom dzięki którym możemy zrealizować umowę oraz dostarczyć Twoje zamówienie. Do kategorii naszych zaufanych odbiorców należą: usługi magazynowania, usługi księgowe, usługi kurierskie i dostaw, usługi i serwis IT.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy sprzedaży przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. W przypadku natomiast, gdy żaden przepis prawa nie będzie na nas nakładał innych obowiązków lub nie będzie to wynikało konkretnie z zapisów umowy maksymalnie dane przechowywane będą 10 lat.
Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?
Pamiętaj, że w każdej chwili masz dostęp do swoich danych osobowych poprzez zalogowanie się loginem i hasłem w Serwisie. Jeśli zapomnisz hasła do logowania możesz skorzystać ze specjalnej opcji „Przypomnij hasło”, gdzie prosimy o wprowadzenie adresu e-mail, z którego korzystasz w naszym Serwisie. Na podany adres odeślemy Ci hasło zastępcze.

Przysługują Tobie następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać ich usunięcia)
d) ograniczenia przetwarzania danych
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, gdy uznasz, że mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie. Możesz nie zgodzić się także w ten sposób żebyśmy Twoje dane usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Sprzeciw marketingowy: Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Wskaż nam wtedy Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f) prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np.: format „.csv”, „.xls”) dane osobowe Ciebie dotyczące, które mamy w związku z zawarciem umowy lub uzyskaniem od Ciebie zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać ani na realizację umowy, ani na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się przed cofnięciem zgody.
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, skontaktuj się z nami. Możesz też złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
W celu wykonania swoich praw skontaktuj się z nami pisząc pod adres: info@bibliopunkt.pl
Pamiętaj, że przed realizacją Twoich praw będziemy musieli upewnić się, że Ty to właśnie Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

Bezpieczeństwo i poufność
Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
Pamiętaj, aby nie udostępniać publiczne jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem Serwisu. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność.

Prawa autorskie
Serwis jest naszą wyłączną własnością. Zapraszając Cię do nieskrępowanego korzystania z naszego Serwisu, pragniemy zwrócić Twoją uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy zatem, że serwis zawiera chronione prawem autorskim i stanowiące własność twórców dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Zastosowany w serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
Zobowiązujesz się do wykorzystywania wszystkich materiałów prezentowanych w Serwisie wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych, bez uprzedniej, pisemnej zgody naszej lub innego uprawnionego podmiotu, jest surowo zabronione.

Zmiany w polityce prywatności
Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy będzie to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływać będzie na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Nasze dane kontaktowe
BIBLIOART sp. z o.o.
os. Zwycięstwa 1/26
61-643 Poznań,
Tel: 533 980 044
Mail: info@bibliopunkt.pl


Polityka Cookies

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym (urządzenie końcowe). Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym, kiedy odwiedzasz Serwis. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.
Pliki cookies są użyteczne, ponieważ umożliwiają witrynie rozpoznanie urządzenia użytkownika przy ponownej wizycie w Serwisie. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy pracować nad tym, aby nasza oferta i sposób jej przedstawiania doskonale odpowiadały Twoim oczekiwaniom. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać i jakie są Twoje wymagania.
Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Twoim urządzeniu, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej. Niniejsza polityka w sprawie plików cookies stanowi integralną część Polityki Prywatności Serwisu.

Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies
W ramach Serwisu pliki cookies są wykorzystywane w celu:
- świadczenia usług;
- dostosowania zawartości Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
- prezentacji reklam w sposób dopasowany do Twoich wyjątkowych potrzeb i zainteresowań oraz Twojego miejsca zamieszkania;
- zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
sesyjne– są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz
stałe- są to pliki przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
Pliki cookies, a przede wszystkim stałe cookies, nie zawierają żadnych danych osobowych. Imię, nazwisko, e-mail lub adres IP nie są za ich pośrednictwem zapisywane. Nie służą one tworzeniu indywidualnego profilu aktywności klienta.

Zarządzanie plikami cookies
Prawdopodobnie Twoja przeglądarka domyślnie jest skonfigurowana do akceptowania wszystkich plików cookies.
Możesz jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia końcowego. Zmiany ustawień, o których mowa, możesz dokonać za pomocą ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu końcowym.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):
Internet Explorer:https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows?os=windows-7
Mozilla Firefox:https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Opera:http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Safari:https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
Pozostałe przeglądarki: sekcja “pomoc” danej przeglądarki. Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać pliki cookies w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych plików.
Ponadto, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

Pamiętaj, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach naszej witryny internetowej.

Linki do innych stron internetowych i serwisy zewnętrzne
Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy innych stron internetowych oraz firm, których dane kontaktowe mogłyby być podawane w Serwisie.
W przypadku linków do innych stron internetowych umieszczonych w Serwisie zastrzegamy, iż nie możemy ponosić odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych. Zanim zaczniesz korzystać ze stron internetowych osób trzecich prosimy o zapoznanie się z właściwą dokumentacją dotyczącą ochrony prywatności.

 

 

 

 

pixel